نگاهی‌به حرف‌های “سیاسی” اخیر قاضی‌پور

جنجال سخنان اخیر نادر قاضی‌پور همچنان ادامه دارد؛ شاید واکنش تند او که گفته بود «بیدی نیستم که با این بادها بلرزم»، اوضاع را برایش سخت‌تر کرده باشد. در کنار برخی اظهارات توهین‌آمیز و خاطرات بی‌ادبانۀ او، می‌توان به بخش‌های سیاسی اظهارات او نیز نگاهی انداخت.

عکس های جدید

مدرسه

ممکن است بپسندید...