سیاست حاشیه ساز برای برج لاجوردی

محوریت بانک مرکزی در سیاستی تحت عنوان “بسته تسریع رونق اقتصادی”، دوره‌ای پرحاشیه را از نیمه دوم امسال برای آن رقم زد، ماجرایی که البته هنوز به اتمام نرسیده است.

خبر جدید

موبایل دوستان

ممکن است بپسندید...