عکس / نتیجه متفاوت انتخابات در اسلامشهر

تصویر زیر، نتیجه متفاوت انتخابات مجلس در اسلامشهر را نشان می‌دهد.

کیمیا دانلود

نخبگان

ممکن است بپسندید...