لیدر سرخ‌ها، مدیر سازمان انتقال خون ایران؟

مجید مختاری شاید اولین مشوق رسمی فوتبال باشد که پزشک است و یکی از مسئولیت‌های مهم سازمان انتقال خون ایران را بر عهده گرفته است.

اتوبیوگرافی

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...