مجلس با دوفوریت طرح تمدید قانون برنامه پنجم موافقت کرد

نمایندگان مجلس دو فوریت طرح تمدید مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه را پس از بررسی، به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال دیگر تمدید و تا پایان سال ۹۵ اجرایی می‌شود.

اسکای نیوز

نخبگان

ممکن است بپسندید...