کدام قسمت‌های جهان به تغییرات آب‌و‌هوایی حساس‌ترند؟

قسمت‌های مختلف دنیا به تغییرات آب‌وهوایی واکنش‌های خاصی دارند.

تکنولوژی جدید

باران فیلم

ممکن است بپسندید...