تونس مرزهای خود با لیبی را بست

در پی درگیری بین نیروهای امنیتی تونس و گروههای تروریستی، ۴۵ تن کشته و دهها نفر نیز زخمی شدند.

مد روز

فانتزی

ممکن است بپسندید...