معاون وزیر صنعت: حمایت از صنایع کوچک و متوسط در دستور کار است

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی را حمایت از صنایع کوچک عنوان کرد و گفت: اکنون حدود ٥٠٠ شهرک صنعتی و ٣٨٥ ناحیه صنعتی داریم که حمایت از این مجموعه در دستور کار است.

مرکز فیلم

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...