واکنش آکادمی فیلم اروپا به نقد علیه نگاه یهودی در فیلم «ایدا»

آکادمی فیلم اروپا که مثل آکادمی علوم و هنرهای فیلمسازی آمریکا، «ایدا» ساخته پاول پاولیکوفسکی را جایزه باران کرد، از انتقاد تلویزیون لهستان به آن ناراحت شد.

دانلود ها پلاس

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...