چالش توسعه نیافتگی یک مساله کلیدی در کشور است

شهردار تهران گفت: توسعه و پیشرفت کشور به عنوان ضرورت قطعی در مقطع کنونی جامعه است و چالش توسعه نیافتگی یک مساله کلیدی در کشور محسوب می‌شود.

دانلود فیلم

گیم پلی استیشن

ممکن است بپسندید...