احتمال وجود تاریخ 10هزار ساله برای تهران

محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار، سرپرست هیات کاوش اضطراری در خیابان مولوی تهران از احتمال وجود تاریخ 10 هزار ساله برای تهران خبر داد.

بازی آزاد

گیم پلی استیشن

ممکن است بپسندید...