بیش از ۱۸۵ مقاله به سومین جشنواره افسران جوان جنگ نرم ارسال شد

دبیر سومین جشنواره افسران جوان جنگ نرم گفت: بیش از ۱۸۵ مقاله، ۵۰ فیلم کوتاه و انیمیشن و ۸۶ پوستر و کاریکاتور به دبیرخانه سومین جشنواره افسران جوان جنگ نرم ارسال شد.

اندروید

مد روز

ممکن است بپسندید...