عیادت سردار نقدی از استاد حمید سبزواری

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حضور در منزل استاد حمید سبزواری از وی عیادت کرد.

مد روز

ممکن است بپسندید...