قوانین محیط زیست بازدارنده نیست

محمدباقر الفت اعلام کرد: اخیرا احکام را در حوزه محیط زیست با جدیت در محاکم دنبال می‌کنیم اما آمار ارتکاب جرم در حوزه محیط زیست کاهش نیافته‌اند.

اخبار دنیای دیجیتال

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...