تصویب چهار طرح حوزه کشاورزی در صندوق حمایت از پژوهشگران

در آخرین جلسه کارگروه کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری حمایت مادی و معنوی صندوق از اجرای چهار طرح پژوهشی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی مصوب شد.

تکنولوژی جدید

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...