این دو سال و اندی تنها چیزی که ندیدیم رفع مشکلات معیشتی مردم توسط دولت بود!

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس گفت:  روحانی اگر اولویتش را در وظایف اصلی خود که همانا وضعیت داخلی و معیشتی مردم بپردازد دیگر فرصتی برای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پیدا نمی‌کند.

کیمیا دانلود

موزیک جوان

ممکن است بپسندید...