جلسه شورای صنفی با رئیس دانشگاه زنجان برگزار شد

جلسه اعضای هیات رئیسه دانشگاه با اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان در سالن جلسات اندیشه دانشگاه زنجان برگزار گردید.

دانلود موزیک

فانتزی

ممکن است بپسندید...