دو کتاب ایرانی در فهرست نهایی زیباترین کتاب‌های جهان

دو کتاب «حماسه‌ امام علی (ع)» سروده مهدی شفیعی و «کتاب کوچک عشق» نوشته اسماعیل فیروزی در فهرست نهایی جایزه زیباترین کتاب‌های جهان قرار گرفتند.

خرید غذا

شهرداری

ممکن است بپسندید...