ظریف: دیپلماسی جای آرتیست‌بازی نیست

وزیر امور خارجه از روزهای مذاکره و علت قدم زدنش با جان کری سخن گفت.

اخبار

ترانه

ممکن است بپسندید...