کانون «تعامل خانواده و دانشگاه» در حل بحران‌های دانشجویی موثر است‎

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد قم گفت: با تشکیل کانون «تعامل خانواده و دانشگاه» تعاملات خبری در زمینه‌های تربیتی، فرهنگی و روان‌شناسی ایجاد خواهد شد، که این امر در حل بحران‌های دانشجویی موثر است.

سایت استخدامی

شهرداری

ممکن است بپسندید...