صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سودهای جالبی می‌دهند

با آغاز روند صعودی بورس تهران از نیمه دی ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز جان تازه‌ای گرفتند و همزمان با رشد بورس بازدهی‌های جالبی نصیب همراهان خود کردند.

شهر خبر

نخبگان

ممکن است بپسندید...