مجلس، دست و چشم مردم در اداره کشور است

امام جمعه مشهد گفت: مجلس، دست و چشم مردم در اداره کشور است.

خبر جدید

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...