تأثیر چهره و سن کاندیداها در جذب آراء

محققان دانشگاه اندرسون و برندیس می‌گویند، افراد رأی‌دهنده بیشتر به سمت کسانی تمایل پیدا می‌کنند که از نظر چهره‌ای بیشتر شایسته و رقابت‌طلب هستند.

سپهر نیوز

اندروید

ممکن است بپسندید...