دیدار کویت با کره‌جنوبی در مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۱۸ لغو شد

فدراسیون جهانی فوتبال دیدار تیم‌ملی کویت با کره جنوبی در مرحله مقدمایت جام‌جهانی ۲۰۱۸ به خاطر تعلیق بودن فدراسیون کویت لغو کرد.

روزنامه قانون

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...