هادی العامری با مسعود بارزانی دیدار کرد

رئیس منطقه کردستان عراق با دبیرکل سازمان بدر عراق در اربیل دیدار کرد.

بازی آزاد

افق

ممکن است بپسندید...