از خدا چه بخواهیم؟

هم حاجات مادی و هم معنوی را از خداوند بخواهید منتها حاجات مادی را در نظر بگیرید که چنانچه خیر است بخواهید، ما نمی دانیم اگر خدا یک میلیارد پول به ما بدهد ما با آن چه می کنیم؟ لذا در دعا ها می توان جمله ی چنانچه خیر است را همراه دعا گذاشت.

اتوبیوگرافی

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...