اعتراف محافل صهیونیست به توانمندی‌های موشکی ایران

رزمایش موشکی ایران، بازتاب هایی در رسانه های رژیم صهیونیستی داشته است.

تکنولوژی جدید

صبحانه

ممکن است بپسندید...