وجود 32 مرکز اقامتی با 1400 تخت در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: 32 مرکز اقامتی در استان وجود دارد.

عکس های جدید

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...