پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از تولید ۴ میلیون بشکه در روز

وزیر نفت گفت: در خصوص طرح فریز نفتی اگر از ایران درخواستی شد، نظر من این است تا زمانی که ما به تولید ۴ میلیون بشکه نفت در روز برسیم کاری به ما نداشته باشید اما پس از آن همکاری خواهیم کرد.

پرس نیوز

باران فیلم

ممکن است بپسندید...