احمدی‌نژاد، هفتم اسفند و گاف ورامین

پس از مدت‌ها سکوت، محمود احمدی‌نژاد در ورامین سخن گفت و اشتباه اولیه در انعکاس اظهارات او و خطای تاریخی در صحبت‌ها سبب شد همه نگاه‌ها به این دو سه جمله باشد و اصل موضوع که چرا سر و کله او دوباره پیدا شده به محاق رفت.

دانلود سریال و آهنگ

آگهی استخدام

ممکن است بپسندید...