بازگشت 130 نخبه به کشور طی یک سال گذشته

معاون علمی و فنی رییس جمهور از آمادگی این معاونت برای بازگشت نخبگان به کشور و همچنین ایجاد تسهیلات برای آنها خبر داد.

روزنامه قانون

پرشین موزیک

ممکن است بپسندید...