کلید روحانی برای حل بحران آب

شرایط بحرانی آب کشور توجه مقامات و مسوولان عالی را به خود جلب کرده است تا جایی که در برنامه ششم توسعه توجه اساسی به این بحران شده و رییس جمهور نیز در آخرین صحبت های خود حل بحران آب را محور توجه دولت خواند است.

مرجع سلامتی

دانلود موزیک

ممکن است بپسندید...