زمان نخستین اردوی شاگردان بنا در سال جدید مشخص شد

یازدهمین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۶ تا ۱۸ فروردین ماه سال ۹۵ در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

فانتزی

ساخت بنر

ممکن است بپسندید...