مقابله با تروریسم مسئله همه کشورها و نیازمند تدبیر و اقدام جمعی بین المللی است

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه خبر انفجار تروریستی یکشنبه شب در آنکارا دولت و ملت ایران را عمیقاً متأثر کرد، گفت: وقوع پی در پی انفجار های تروریستی در نقاط مختلف جهان بیانگر روند رو به رشد گروه های تروریستی علیه صلح و امنیت جهانی است که مبارزه با این روند خطرناک مسئله و دغدغه همه کشورهای جهان و نیازمند تدبیر و اقدام جمعی بین المللی است.

سیستم اطلاع رسانی

اندروید

ممکن است بپسندید...