وزیر جنگ گروه تروریستی داعش زنده است

منابع نزدیک به گروه تروریستی داعش از زنده بودن وزیر جنگ این گروه تروریستی خبر دادند.

سپهر نیوز

قدیر نیوز

ممکن است بپسندید...