گره‌های فراموشی بر تارک جاجیم آلاشت

تار را در پود وجودیی‌اش گره زد و زیبا‌ترین نقش‌ها با سرانگشتان زیبایش به وجود آمد، نقش و نگارهایی که هرکدام وجود خالق را فریاد می‌زند.

اتومبیل

موبایل دوستان

ممکن است بپسندید...