تایید صحت انتخابات 50 حوزه انتخابیه دیگر+اسامی

پرونده‌های 50 حوزه‌ انتخابیه دیگر در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه ها مورد تایید قرار گرفت.

سایت خبری زندگی

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...