روایتی از ۲۵سال نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب

یکی از روش‌های ترسیم سیاست‌های کلی نظام و جهت‌گیری کشور که به‌عهده مقام معظم رهبری است، نام‌گذاری سال‌ها است، نام‌هایی که با بررسی آن‌ها می‌توانیم تا حدودی با نیازهای کشور در سال‌های مختلف باخبر شویم.

دانلود ها پلاس

هنر

ممکن است بپسندید...