عکسی کمتر دیده‌شده از فرزند امام (ره)

تصویر زیر، مرحوم حاج سیداحمد خمینی را در یکی از سفرها به استان خوزستان در سال 1370 نشان می‌دهد.

دانلود فیلم خارجی

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...