هوای تهران ناسالم شد

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هوای پایتخت در شرایط «ناسالم» قرار گرفت.

عکس

ورزشی

ممکن است بپسندید...