کارفرمایان از نگاه کاسب‌ گونه دست بکشند

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: وقتی برای دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی تصمیم می‌گیریم نباید مذاکرات مزدی به شکل سنتی، دستوری و با نگاه کاسب کارانه باشد زیرا جامعه کارگری از چنین رفتاری بیزار است.

سیستم اطلاع رسانی

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...