جای خالی نخبگان و دانشگاهیان در تعریف قابلیت‌های اقتصادی کشور

عضو کمیته علمی محورهای راهبردی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی جای دانشگاه‌ها و نخبگان ما در تعریف قابلیت‌های اقتصادی کشور خالی‌است، بازاریان و تولیدکنندگان ما همان الگو‌ها و تئوری‌های اقتصاد غربی را مورد استفاده قرار می‌دهند که در جامعه ما چندان کاربرد ندارد.

عکس های جدید

خرید غذا

ممکن است بپسندید...