روحانی درسال ۹۴ فقط دنبال ایجاد ارتباط مونولوگی در دانشگاه‌‌ها بود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی گفت: کمبود بودجه‌های فرهنگی در دانشگاه، عدم شکل گیری کرسی‌های آزاداندیشی و عدم ایجاد یک جلسه مشخص با تشکل‌ها از سوی دولت از جمله مشکلات سالی که گذشت بود. روحانی می‌خواهد در دانشگاه‌ها تنها ارتباط مونولوگی برقرار کند.

روزنامه قانون

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...