نمایشگاه هوایی راهیان نور تصویرگر بخشی از اقتدار رزمی دفاعی نیروی هوایی است

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: برپایی نمایشگاه هوایی راهیان نور در پایگاه چهارم شکاری دزفول تصویرگر بخشی از توان رزمی و دفاعی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.

world press news

مرجع سلامتی

ممکن است بپسندید...