کشف ۴۴ تن برنج قاچاق در ممسنی

۴۴ تن برنج قاچاق در ممسنی فارس کشف شد.

خبرگذاری اصفحان

افق

ممکن است بپسندید...