کلینتون از کودتای ۲۸ مرداد حمایت کرد

نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سیاست این کشور در تغییر نظام در سایر کشورهااز جمله کودتا علیه دولت مصدق در ایران حمایت کرد.

فیلم سریال آهنگ

عرفان دینی

ممکن است بپسندید...