داعش برای تحویل پیکر همسرم خواستار آزادی ۷۰ تکفیری‌ شد!

همسر شهید عراقی گفت: داعش برای تحویل پیکر شهید عراقی خواستار آزادی ۷۰ اسیر خود شد که به نیروهای سپاه گفتم راضی به این مبادله نیستم و سر این ۷۰ نفر را بفرستید تا بدانند زن شهید عراقی کم از خود شهید عراقی در دفاع از اسلام ندارد.

سایت استخدامی

خرید غذا

ممکن است بپسندید...