آرین‌منش: مردم رسالت خود را در سال همدلی و همزبانی ایفا کردند

‌نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم رسالت خود را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت ایفا کرده‌اند، گفت: ملت با حمایت از دولت در مذاکرات و حضور پرشور در انتخابات نشان دادند همچنان در صحنه مشارکت با نظام حاضر هستند.

بازی آزاد

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...