از حضور پرحاشیه مرعشی تا مردمی که مقابل وزیر بهداشت گریه کردند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ مشهد در ۶ ماه از سال تحصیلی که گذشت، شاهد برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی، علمی و سیاسی بود.

کیمیا دانلود

فانتزی

ممکن است بپسندید...