گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی

 اگر ما بتوانیم آرا و نظریات مختلفی را که برای رشد افراد تاثیرگذار در جامعه‌ اسلامی مورد نیاز است عرضه کنیم می‌توانیم به همان چیزهایی که در حلقه‌های نظری مفقوده جا مانده است، برسیم.

اسکای نیوز

مرجع توریسم

ممکن است بپسندید...